«La Gazette» та сучасні стандарти журналістики Медіа 

«La Gazette» та сучасні стандарти журналістики

«Преса належить до природи бурхливих потоків, силу яких вона збільшує своїм опором», – слова французького видавця, «батька французької журналістики» Теофраста Ренодо. Однією зі справ його життя було видання національної газети під назвою «La Gazette» (1631).

 Попри те, що ставлення до інформації та загальні тенденції журналістики суттєво змінилися за чотири століття, спробуймо віднайти відображення сучасних журналістських стандартів у текстах першої щотижневої французької газети. Адже згідно із загальним поглядом дослідників саме «La Gazette» була однією з перших світових газет, що відповідали вимогам і стандартам, на які орієнтуємося і нині. Чи дійсно це так?

Послуговуючись професійними стандартами, дотримуючись їх, журналісти формують світогляд своєї аудиторії. Це вже наче професійна істина. Нині у світових, зокрема й українських, медійних колах використовують шість базових стандартів журналістики: баланс думок, достовірність, оперативність, повнота, точність, відокремлення фактів від коментарів.

Теофраст Ренодо – французький видавець, лікар, новатор журналістики, започаткував активне використання на шпальтах «La Gazette» рекламних оголошень
Теофраст Ренодо – французький видавець, лікар, новатор журналістики, започаткував активне використання на шпальтах «La Gazette» рекламних оголошень. Джерело зображення: loree-des-reves.com

Одним з орієнтирів започаткованої Ренодо газети було насамперед зміцнення міжнародного авторитету Франції. Збираючи думки «з усіх куточків світу», співробітники «La Gazette», отже, намагалися досягти повноти поширюваного матеріалу. Однією з програмних засад газети була теза: «Треба, щоб кожен з них (вісників газети, кореспондентів. – Авт.) повідомляв газету про все, що він бачить і чує на шляху своїх блукань». За матеріалами проф. Й. Д. Лося, особливо активним кореспондентом «La Gazette» був генеолог Гоціє, який «листувався з усією Європою», тож йому завжди було про що розповісти Ренодо. Активно і часто у газеті писали саме про закордонні справи – про Німеччину, зокрема. Не оминали увагою й українські землі, описуючи Національно-визвольну війну під проводом Б. Хмельницького (!). Тож можна стверджувати, що газета не обмежувалася локальними новинами, а натомість ґрунтовно висвітлювала події і закордону. Сам Ренодо казав, що «його перо не може усім подобатися», але у своїй газеті він намагався якомога повніше описувати різнотипові теми для неоднорідної аудиторії.

Звісно, стверджувати про цілковиту повноту в матеріалах «La Gazette» було би не надто обачно, хоча би тому, що тогочасна цензура ставала цьому на заваді. Давався взнаки вплив королівського двору. Отож про можливості для цієї газети критикувати місцеву владу навряд чи слід говорити. Гострі памфлети, що їх друкували на сторінках «La Gazette», радше захищали французьку владу та «виражали її інтереси», тоді як було цілком можливо критикувати іноземців (наприклад, іспанців) за їхню недосконалу політику. Це й не дивно, адже газета почала виходити повноцінно тоді, коли Ренодо отримав спеціальний привілей від короля на її видавництво та поширення. Тут, прикметно, виникає питання щодо дотримання стандартів відокремлення фактів від коментарів та балансу думок. Однак слід зазначити, що новини у цьому виданні зазвичай не містили коментарів, їх спершу подавали, не рубрикуючи. Якщо ж зважати на той факт, що до редагування газети залучалися представники королівського двору, важко визначити нині, як саме це втручання вплинуло на кінцеві номери газети. Ясна річ, що цей вплив був суттєвим, а добір фактів все-таки – дещо «селекційним».

Сторінки першої щотижневої французької газети La Gazette (спочатку Gazette de France)
Сторінки першої щотижневої французької газети La Gazette (спочатку Gazette de France). Джерело зображення: gazette-drouot.com

Говорячи про значення першої французької газети для тогочасся, дослідниця Н. Тараканова стверджує, що «…«La Gazette» відзначалася не лише чималою кількістю різноманітних новин з різних країн світу, але й відсутністю чуток, ясністю, чіткістю, а головне – якісним стилем, якому сам Ренодо приділяв багато уваги».

Дотримання цінованих зараз стандартів точності та достовірності у «La Gazette»  репрезентовано наступним чином. По-перше, на полях газети, напроти кожного окремого абзацу було вказано країну-джерело новини, день, рік перебігу події, про яку йшлося. По-друге, у висвітленні, наприклад, подій на українських землях факти подані ґрунтовно, без фальсифікацій та вигадок. Щоправда, існують свідчення (насамперед серед російських дослідників, зокрема Ю. В. Попова) про те, що траплялися і певні відхилення. Наприклад, номер газети за 31 грудня 1633 року містив матеріал про Галілея, в якому обґрунтовано, чому його теорія про обертання Сонця є правдивою. Але в одному з наступних номерів надрукували іншу статтю, в якій ідеї Галілея засуджували, мовляв, як недостовірні.

Пам’ятник Теофрастові Ренодо у Парижі (розплавлений у 40-х роках ХХ ст.)
Пам’ятник Теофрастові Ренодо у Парижі (розплавлений у 40-х роках ХХ ст.). Джерело зображення: e-monumen.net

Далі – про стандарт оперативності, який у щотижневій «La Gazette» зазнав чи не найбільших «втрат» з-поміж інших. Це зумовлено специфікою видання та особливостями тогочасного світу. Наприклад, інформація з Росії надходила зі запізненням майже в два місяці. Це стосувалося й інших країн. Пишучи про труднощі, що часто випадають на долю відповідального редактора, сам Ренодо вказував: «…Додайте до всього ще й обмеженість в часі, яка визначається вашою нетерплячістю». Таке видання, як «La Gazette», «має бути підготовлене до друку щотижня за ті чотири години, які залишаються з надходженням пошти». Забезпечувати оперативність тут дійсно складно, оскільки матеріал, що надійшов (не завжди й вчасно) потрібно належно відібрати, опрацювати, все відредагувавши, та надрукувати.

Отже, ті неспокійні умови, в яких постала славнозвісна «La Gazette», спричинили й усю складність та суперечливість у тлумаченні журналістської справи Теофраста Ренодо. Однак його внесок у становлення та розвиток світової журналістики є достоту масштабним.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоси)

Також буде цікаво: