redaktor-web

Йосип Лось, редактор журналу "Листи до приятелів"