lattimer-mines

Латтімер Майнз – типове шахтарське містечко